První krok 

do neformálního vzdělávání

Mobilita pracovníků s mládeží

Čeká nás týden plný informací, aktivit a zážitků. Odneseme si nové znalosti v oblasti neformálního vzdělávání (dále už jen "NFV"), zlepšíme své verbální i neverbální komunikační dovednosti a rozšíříme své kompetence v oblasti práce s mládeží. Hlavním cílem projektu je zefektivnit naši práci a přidat do ní co nejvíce vzdělávacích cílů. 

Projekt je primárně určený pro externí pracovníky (vedoucí zájmových útvarů a táborů) a dobrovolníky, kteří se podílejí na chodu volnočasových zařízení. 

V týdnu probereme základy NFV, metody NFV, navrhneme dizajn vzdělávací aktivity, kterou si i v praxi v DDM Vratimov vyzkoušíme s dětmi a pod dohledem odborného lektora vylepšíme svůj projev. Naučíme se aktivity plánovat a vést je.  

Organizátorem projektu je Dům dětí a mládeže Vratimov. Jako partnerskou organizaci jsme si vybrali Centrum voľného času Kežmarok. 

Cíle projektu:

1)    zvýšit pedagogický rozhled, kompetence a efektivitu práce s mládeží
      a dětmi v zapojených organizacích,

2)    naučit účastníky používat při vedení kroužků, volnočasových aktivit
       a táborů metody neformálního vzdělávání,

3)    zdokonalit verbální a neverbální vyjadřování, což může mít přímý dopad
       na efektivitu vykonávaných aktivit a srozumitelnost jejich podání,

4)    podpořit sdílení zkušeností a networking účastníků,

5)    zvýšit povědomí obou zúčastněných národů o svých "sousedech", jejich           životě, kultuře, zvycích a způsobech trávení volného času,

6)   podpořit povědomí o programech Erasmus+ a dobrovolnických                 aktivitách.

Profil účastníka

1) externí pracovník volnočasového zařízení,

2) táborový pracovník volnočasového zařízení,

3) pedagog volného času,

4) další pracovníci s dětmi a mládeží,

5) pedagogické vzdělání není podmínkou,

Realizační tým

Tak tohle jsem já. Klára, která to podle kolegů celé spískala. Jsem tedy autorkou projektu a jeho koordinátorkou. Po dobu projektu budu zařizovat logistiku celého našeho pobytu. Pokud budete mít otázky (od přihlášení na projekt, pomoc s cestováním,
až po ubytování...) můžete se na mě obrátit a já se Vám budu snažit pomoci, jak nejlépe to půjde. Mimo projekt jsem pedagogem volného času a školním asistentem na DDM Vratimov. 

Vedle mě je Juraj. No a ten do Vás bude sypat nejvíce informací. Jde mu to vážně skvěle a zvolila jsem jej, protože právě on mě doprovázel na mém prvním kroku do neformálního vzdělávání. Mimo projekt je profesionální školitel neformálního vzdělávaní, lektor měkkých dovedností a osobního rozvoje, grafický, pohybový i klasický facilitátor, grafik, marketér a komunitní organizátor.

Zde můžete vidět Ingrid, se kterou jsme se potkaly na Inkubátoru nápadů v Trenčíně, kde jsme si sedly natolik, že o slovenském partnerovi pro projekt jsem měla jasno. Ingrid si Vás některé hodiny projektu vezme na starost a předá Vám své zkušenosti. Mimo projekt je ředitelkou CVČ Kežmarok. 


.  

V neposlední řadě mezi nás patří Lenka, která mnou napsaný projekt vylepšila větami, které se na DZS zalíbily natolik, že nám jej schválili. Na projektu bude k ruce jak mi, tak Vám. Mimo tento projekt má 
v DDM Vratimov na starosti další a další projekty. 

Ubytování a strava

Ubytování bude zajištěno v bungalovech hotelu Sepetná v Ostravici, kde bude probíhat také většina aktivit a stravování. 
V bungalovech jsou vždy dvě oddělené ložnice pro 2 osoby. Hotel se nachází cca 100 metrů od bungalovů. V hotelu budeme mít snídaně, obědy a večeře. Malé svačinky budou také zajištěny. 

K hotelu patří bazén, který budeme moci navštěvovat.

Doprava

Z Ostravy jezdí prakticky každou hodinu osobní vlak do Frýdlantu nad Ostravicí, kde přímo navazuje další osobní vlak 
do Ostravice (většinou bývá přistavený přímo na nástupišti, na které přijedete).

Z nádraží k hotelu Sepetná je to cca 2 km do kopce. Jsme schopni Vás do hotelu zavézt, nebo aspoň zavazadla, pokud 
se budete chtít projít. Je třeba se na tom domluvit dopředu. Vyzvedávat budeme u obchodu Coop naproti nádraží.

Začínáme v 17:00, proto je poslední možný vlak na příjezd 15:52. 

Končit budeme snídaní. Odjezd bude tedy vhodný od 9:00, kdy jsme opět schopni Vás na nádraží zavést.

Financování

Ubytování, stravování, program i cestovné je hrazeno z grantového programu Evropské komise Erasmus +.

K proplacení cestovného dojde po zaslání výstupů z projektu. 

Proplaceny budou jízdenky II. třídy. Pokud na projekt pojedete osobním autem, bude Vám proplacena částka ve výši jízdného osobním vlakem II. třídy. 

Další info

Horský hotel Sepetná se nachází přímo pod Lysou horou, nejvyšším vrcholem Moravskoslezských Beskyd. Budeme 
se nacházet v největší CHKO České republiky. Okolí je vhodné na procházky na které sice nebudeme mít moc času, 
ale nějakou určitě stihnete. 

Ostravice je malá vesnice s jedním obchodem, večerkou, vlakovou zastávkou a pivovarem.

Nachází se tam také jeden bankomat a to bankomat Komerční banky. V hotelu se dají vyměnit eura, kurz však není úplně výhodný. Doporučuji tedy výměnu eur jinde.

Přihlášení

Po kliknutí na následující odkaz se budeme moci přihlásit na projekt: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C_4MwVmiGEm4HNSKp3lyHvvQ427f2KpGrzsZJ9nadTVUMUE2STFZRUxEUlkzUzRONkpaVjhMWU80Ry4u 

Přihlašování probíhá do 30. 7. 2019. Pokud budete vybrání, budeme Vás o tom informovat po tomto termínu.