První krok 

do neformálního 

vzděláváníDDM VRATIMOV // CVČ KEŽMAROK

První krok 

do neformálního vzdělávání


Mobilita pracovníků s mládeží

Čeká nás 6 online bloků plných informací a nových zkušeností.
Projektem Vás kromě lektorů bude provázet i "Slabikář neformálního vzdělávání", který od nás dostanete poštou po přihlášení. Odneseme si nové znalosti v oblasti neformálního vzdělávání (dále už jen "NFV"), zlepšíme své verbální i neverbální komunikační dovednosti a rozšíříme své kompetence v oblasti práce s mládeží. Hlavním cílem projektu je zefektivnit naši práci a přidat do ní co nejvíce vzdělávacích cílů. 

Projekt je primárně určený pro externí pracovníky (vedoucí zájmových útvarů a táborů) a dobrovolníky, kteří se podílejí na chodu volnočasových zařízení. 

Během bloků probereme základy NFV, metody NFV, navrhneme dizajn vzdělávací aktivity, kterou si vyzkoušíme i s dětmi. Naučíme se aktivity plánovat a vést je.  

Organizátorem projektu je Dům dětí a mládeže Vratimov. Jako partnerskou organizaci jsme si vybrali Centrum voľného času Kežmarok. 

Cíle projektu:

1)    zvýšit pedagogický rozhled, kompetence a efektivitu práce s mládeží
      a dětmi v zapojených organizacích,

2)    naučit účastníky používat při vedení kroužků, volnočasových aktivit
       a táborů metody neformálního vzdělávání,

3)    zdokonalit verbální a neverbální vyjadřování, což může mít přímý dopad
       na efektivitu vykonávaných aktivit a srozumitelnost jejich podání,

4)    podpořit sdílení zkušeností a networking účastníků,

5)    zvýšit povědomí obou zúčastněných národů o svých "sousedech", jejich           životě, kultuře, zvycích a způsobech trávení volného času,

6)   podpořit povědomí o programech Erasmus+ a dobrovolnických                 aktivitách.

Profil účastníka

1) externí pracovník volnočasového zařízení,

2) táborový pracovník volnočasového zařízení,

3) pedagog volného času,

4) další pracovníci s dětmi a mládeží,

5) pedagogické vzdělání není podmínkou,

Realizační tým

Tak tohle jsem já. Klára, která to podle kolegů celé spískala. Jsem tedy autorkou projektu a jeho koordinátorkou. Po dobu projektu budu zařizovat logistiku celého našeho školení. Pokud budete mít otázky (od přihlášení na projekt, pomoc s cestováním,
až po ubytování...) můžete se na mě obrátit a já se Vám budu snažit pomoci, jak nejlépe to půjde. Mimo projekt jsem pedagogem volného času a školním asistentem na DDM Vratimov. 

Vedle mě je Juraj. No a ten do Vás bude sypat nejvíce informací. Jde mu to vážně skvěle a zvolila jsem jej, protože právě on mě doprovázel na mém prvním kroku do neformálního vzdělávání. Mimo projekt je profesionální školitel neformálního vzdělávaní, lektor měkkých dovedností a osobního rozvoje, grafický, pohybový i klasický facilitátor, grafik, marketér a komunitní organizátor.

Monika Novosádová - v neformální vzdělávání v práci s mládeží se pohybuje od roku 1997 včetně několika let v rámci politiky mládeže na evropské úrovni. Má vystudovanou sociální práci a 3,5 letou praxi v NZDM a v práci s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením. Kromě vzdělávacích aktivit se věnuje tanečně-pohybové psychoterapii a provázení týmů organizačními změnami. 

V neposlední řadě mezi nás patří Lenka, která mnou napsaný projekt vylepšila větami, které se na DZS zalíbily natolik, že nám jej schválili. Na projektu bude k ruce jak mi, tak Vám. Mimo tento projekt má 
v DDM Vratimov na starosti další a další projekty. 

Další info

vzhledem k celé situaci, kterou si teď všichni procházíme, jsme museli celé školení převést do online verze. I přesto doufáme, že se nám podaří splnit očekávání účastníků. Budeme se na Vás těšit. 

Přihlášení

Po kliknutí na následující odkaz se budeme moci přihlásit na projekt: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C_4MwVmiGEm4HNSKp3lyHvvQ427f2KpGrzsZJ9nadTVUREVQR0M1WEdZQkZBV0VUQldWU0EzNTY0TC4u

Druhá vlna přihlašování probíhá do 06.11.2020. Pokud budete vybrání, budeme Vás o tom informovat po tomto termínu.


www.ddmvratimov.cz
www.dzs.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky